Pakiet informacyjny dla mediów na 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz

Zestaw podstawowych, choć nie zawsze powszechnie znanych wiadomości związanych z Auschwitz. Mogą pomóc w przygotowaniu materiałów informacyjnych i m.in. pozwolić na uniknięcie kompromitujących wpadek w rodzaju użycia sformułowań „polskie obozy śmierci”.

Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, to najbardziej rozpoznawalny symbol Holokaustu i miejsce ludobójstwa na świecie. Nigdy, w żadnym innym obozie lub ośrodku zagłady, esesmani nie wymordowali tak wielkiej liczby Żydów pochodzących prawie z całej okupowanej przez Niemców Europy. Nadal wiele osób jednak nie wie, że Polacy stanowili blisko 40% zarejestrowanych więźniów Auschwitz i że w obozie osadzeni też zostali i ginęli: Romowie, sowieccy jeńcy wojenni i więźniowie ponad dwudziestu narodowości. Tylko specjaliści znają też rolę, jaką miał odegrać Auschwitz w niemieckich planach zasiedlenia i germanizacji terytoriów Europy Wschodniej, które – oprócz wymordowania Żydów – zakładały także wyniszczenie większości ludności słowiańskiej.

Ten pakiet informacyjny, obejmujący również minisłownik podstawowych pojęć z historii Auschwitz, otrzymają wszyscy dziennikarze akredytowani na obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 

Informacje historyczneInformacje współczesne
Niemieckie nazistowskie przesłanki rasistowskie i plany politycznej dominacji oraz zmian demograficznych w Europie Wschodniej Misja Miejsca Pamięci Auschwitz
Koncepcje i realizacja planów depopulacji Europy Wschodniej po wybuchu drugiej wojny światowej (1939-1945) Znaczenie Auschwitz dla dziejów Europy
Obozy koncentracyjne a ośrodki zagłady Szczególny charakter Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz
Rola Auschwitz w realizacji nazistowskiej polityki eksterminacyjnej  Muzeum czy Miejsce Pamięci?
Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz „Polski obóz koncentracyjny” czy „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny”?
Wyzwolenie Auschwitz Liczba odwiedzających Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz
Narodowość i liczba ofiar Auschwitz Źródła finansowania
Straty ludnościowe Polski w latach drugiej wojny światowej (1939-1945)  
Minisłownik pojęć z historii Auschwitz