Złoto dentystyczne

Złoto dentystyczne pozyskane z uzębienia zmarłych więźniów było dostarczane do naczelnego zarządu służby sanitarnej SS, który przydzielał je placówkom stomatologicznym, gdzie leczyli się esesmani z rodzinami. Do początków października 1942 r. w posiadaniu urzędu znalazł się zapas pięćdziesięciu kilogramów kruszcu, pokrywający zapotrzebowanie służby dentystycznej SS na okres pięciu lat.

Nieznana jest ilość złota oraz innych metali stomatologicznych przekazana z Auschwitz. Z częściowo zachowanych meldunków obozowej stacji dentystycznej wynika, że w drugiej połowie 1942 r. z uzębienia 2904 zmarłych więźniów wyrwano 16325 zębów wykonanych ze złota i stopów metali szlachetnych. Jednak w zdecydowanie większej ilości metale dentystyczne były pozyskiwane z uzębienia Żydów mordowanych w komorach gazowych. Według ustaleń członków obozowego ruchu oporu władze SS otrzymywały z uzębienia ofiar 10-12 kg złota miesięcznie.

(minisłownik pojęć z historii Auschwitz)